HomeREC Head OfficeJezikSearchContact Us
   
Program Rekonstrukcije Životne Sredine u Jugoistocnoj Evropi

 
 

Upoznavanje

Ovim tekstom želimo Vas upoznati sa velikim, medunarodnim donatorskim inicijativama koje postoje za zemlje Jugoistocne Evrope. Sadrži analizirane komponente životne sredine kao i kontakt informacije koje mogu da Vam ukažu više o protoku novca preko interneta i kontaktima zvanicnika.

Pakt Stabilnosti

Mnogo ljudi je culo o takozvanom Paktu Stabilnosti za Južnu i Istocnu Evropu. Pakt - - - Stabilnosti podržava:
- Razvoj demokratskih politickih procesa
- Osnaživanje unutar-regionalne politicke i ekonomske saradnje
- Gradenje multietnickog društva
- Otvorenu tržišnu ekonomiju

U stvari pakt stabilnosti sadrži dosta novca namenjenog zemljama Jugoistocne Evrope. Novac je podeljen u okviru tri oblasti, takozvanih, Radnih Stolova:
- Radni Sto 1: Demokratizacija i ljudska prava
- Radni Sto 2: Ekonomska rekonsrtukcija, razvoj i saradnja
- Radni Sto 3. Pitanja bezbednosti

Totalan iznos fonda u okviru Pakta Stabilnosti nije definisan, niti kako ce novac biti podeljen i u kom vremenskom okviru. Drugo jako važno pitanje jeste da li se novac daje bespovratno ili pozajmljuje. Jasno je da je Radni Sto 2 veci od ostalih, oko 80% novca odlazi njemu. Ovaj Radni Sto ukljucuje sve vrste investicija u infrastrukturu u celom regionu. Sve zemlje Južnoistocne Evrope su ciljna grupa Pakta Stabilnosti, mada aktivno ucešce Jugoslavije nije prihvaceno sve dok je trenutni politicki režim na vlasti u zemlji. Za Crnu Goru postoje ogranicene mogucnosti podrške, a i situacija na Kosovu je još uvek nejasna, bar u okviru Pakta Stabilnosti..

Projekti zaštite životne sredine

Kao što je ocigledno teme životne sredine nisu definisane u okviru fondova Pakta Stabilnosti, što je glavni razlog da REC, u saradnji sa Ministrima Životne Sredine u Jugoistocno Evropskim zemljama, pokrenuo inicijativu da se ekološki projekti razmatraju u okviru posebnog finansijskog programa. Inicijativa je prerasla u Program Rekonstrukcije Životne Sredine u Jugoistocnoj Evropi, ili REReP. U martu 2000 lideri Pakta Stabilnosti su prihvatili REReP kao deo Pakta, i u julu 2000 prva radna grupa REReP-a je održana u Cavtatu, Hrvatska. Radna Grupa u REReP-u je upravljacka grupa fondova i sastoji se od donatora, kao što je Evropska Komisija, Holandija, Italija, Nemacka, SAD, Norveška i ostalih zajedno sa južno-istocno evropskim ministrima životne sredine. Prakticno ovo znaci prisutnost Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, FYR Makedonije i Rumunije. NVO sektor je prisutan sa 5 clana, predloženih i izabranih od strane mreže balkanskih NVO-a. NVO-i su tokom Balkanskog NVO Sastanka, odžanog u Strugi, krajem juna 2000, odlucili da ucestvuju aktivno u REReP-u. Veoma važan momenat na REReP-ovoj Radnoj Grupi jeste ukljucivanje Kosova za mogucnosti finansiranja..

Kosovo i REReP

Od jula 2000 obecano je da su predlozi projekta sa Kosova dobrodošli u okviru REReP-a. Glavno sedište REC je sekretarijat celog REReP-a. U cilju pomoci podnošenja predloga projekata i potpunog predloga projekta REC je razvio stadardizovane formulare i vodice. Cinioci koji mogu podneti projekti koncept kao i predlog projekta moraju biti vladini organi, ili bar saradivati blisko sa njima. Za potrebe Kosova UNMIK-ovo Ministarstvo Životne Sredine treba kontaktirati u vezi saradnje na projektim konceptima i predlozima. REC FO Kosovo reaguje na osnovu sugestije UNMIK-a. Ponovo, jako je teško reci koliko je novca dostupno kroz REReP, zato što je mnogo donatora pokazalo interesovanje, ali se finansiraju samo dobre ideje napisane i obrazložene na kristalno jasan nacin. Ovo znaci da u zavisnosti od ekoloških prioriteta na Kosovu u kombinaciji sa veštinom dobrog pisanja projekta, isti mogu biti prihvacenu u okviru REReP-ovih projekata i biti finansirani u buducnosti.

More information

Zas više informacija slobodno se obratite REC Field Office Kosovo. REReP-ova osoba zadužena za Kosovo je meduinarodni predstavnik Dr. Cardettini. Ako želite da sakupite više informacija, savetujemo Vam internet da biste dobili odgovor na pitanje koje možda baš Vas interesuje. Neke od veoma dobrih web- sajta vam preporucujemo radi dodatnih informacija o Paktu Stabilnosti I REReP-u. Još jesna opsija je da se pretplatite na elektonske novine MARS, slanjem e-mail na mars@mol.com.mk ili mg@mol.com.mk. Broj telefona I Faxa MARS-a je +389 91 366 648. takode dodatne dve adrese Vam mogu biti od izuzetnog znacaja:
Rerep-L@fs2.rec.org dhe
SEEENN@foeeurope.org

Link to REReP


Kontakti:

REC, Field Office Kosovo/a
Christy Duijvelaar
Suncani Breg III, Ulaz 26,
Prishtina, Kosovo - UNMIK
Tel: 038 552 123
E-mail: rec_kos@yahoo.co.uk

Važniji web-sites:

www.rec.org/REC/Programs/REREP/
www.seerecon.org
www.worldbank.org
www.ebrd.org

 
Home PageSearchBack to Top