Plani Lokal i Veprimit në Mjedis, Mitrovica e Veriut 2016/2021 (eng)