Lajme

Ftese OSHC -ve për regjistrimin ne data baze
Mars 01, 2018

Ftese OSHC -ve për regjistrimin ne data baze

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Zyra në Kosovë, mbështetur nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (Sida), zbaton programin katër vjeçar për mbështetje të Shoqërisë Civile Mjedisore ne Republikë të Kosovës - „SpECIES“. Projekti parasheh një gam të gjere të...

Lexo më shumë
“Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”
Janar 26, 2018

“Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore e Lindore (REC), Zyra në Kosovë, me mbështetjen e Qeverisë Suedeze, përmes programit “SpECIES” është duke zbatuar trajnimin për ngritjen e kapaciteteve për OSHC-të mjedisore në realizimin e Vlerësimit për Qëndrueshmëri Organizative...

Lexo më shumë
Thirrje për OSHC
Nëntor 21, 2017

Thirrje për OSHC

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC), Zyra në Kosovë me mbështetje nga Qeveria së Suedisë, shpall këtë thirrje për aplikim të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) për ndërmarrjen e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë Organizative (VQO) dhe...

Lexo më shumë