HomeREC Head OfficeKlikoni per nderrimin e gjuhesSearchContact Us
   
Linka për informacione mjedisore
 
 

 Linkat për mjedis :

Kërko linka mjedisor

Qendrat vendimmarrëse për mjedis në EQL

EnviroLink

Kërko organizata mjedisore

 

Linkat tjerë për mjedis :

Greenbuilder

Institucionet dhe organizatat mjedisore :

  Institute for Energy and Environmental Research (IEER)

 

Lajme mjedisore :

Ju mund të regjistroheni për lajme mjedisore, tek :

 

 

Për më shumë informata kontaktoni :

Qendra Rajonale e Mjedisit - Zyra në Kosovë
FP 160, Kodra e Diellit, Rruga III, Lamela 26,
Prishtinë, Kosova - UNMIK
tel/fax: (+381 38) 552-123,
E-mail: bvela@kos.rec.org

 

 
Zyra kryesore e REC-utHome KerkoLart