HomeREC Head OfficeKlikoni per nderrimin e gjuhesSearchContact Us
   
Kontakt
 
 
 

Për më shumë informata na kontaktoni në:

Qendra Rajonale e Mjedisit - Zyra në Kosovë
FP 160, Kodra e Diellit, Rruga III, Lamela 26,
Prishtinë, Kosova - UNMIK
tel/fax: (+381 38) 552-123,
E-mail: info@kos.rec.org

 


 
Zyra kryesore e REC-utHome KerkoLart